พลตำรวจตรีรังสรรค์ คชไกร
ผู้บังคับบัญชา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน่วยงานในสังกัด
เว็บบอร์ด
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ตู้ ปณ.191 สุโขทัย

พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครัว
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
invisible counters

เริ่มนับ ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
จัดโครงการ "สุโขทัยร่วมใจ ท่องเที่ยวปลอดภัย"
วันที่ 16 ส.ค. 2555

ประชุมประจำเดือน 8 พ.ค. 2555

8 พ.ค. 55 พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผบช.ภ.6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน
หน่วยงานในสังกัด ภ.6 ครั้งที่ 5/2555 ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.สุโขทัย

ประชุมครั้งที่ 3/2555 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6

ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6
ประชุมครั้งที่ 3/2555
วันอังคารที่ 8 พ.ค. 55 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุโขทัย

ออกตรวจตำรวจ สภ.ในสังกัด  

เมื่อวันที่ ๘-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
พ.ต.อ.มนตรี ชุติพงษ์วิเวท  
รอง ผบก.ฯ พร้อมคณะออกตรวจเร่งรัดสำนวน
การสอบสวน ของ สภ.ฯ ในปกครอง เพื่อกำกับดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่กำหนดไว้

สรุปผลการตรวจ

รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจฯ (กดต.) โครงการตำรวจสีขาวฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมข้าราชการ
ตำรวจชั้นประทวน
ยศ ด.ต.อายุ 53 ปี
ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่ง และ เลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
เป็นชั้นสัญญาบัตรถึง
ยศ ร.ต.อ.

โครงการตำรวจสีขาว
เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติด

ผบช.ภ.6 ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สุโขทัย
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 3 พ.ย. 54
พล.ต.ต.วันชัย ถนัดกิจ
รรท.ผบช.ภ.6
เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้กับ
ขรก.ตร.ในสังกัด
ภ.จว.สุโขทัย

วันที่ 18 พ.ย. 54
ภ.จว.สุโขทัย ได้รับ
ใบประกาศเกียรติคุณ
พนักงานสอบสวนที่เป็น
แบบอย่างด้านจริยธรรม
ตำรวจ

       
การตรวจราชการในงานจเรตำรวจ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

วันที่ 10 พ.ค. 54
พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันท์
รอง จตช.(๑)
เดินทางมาตรวจราชการที่
ภ.จว.สุโขทัย

สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จว.สุโขทัย

ภ.จว.สุโขทัย ออกตรวจ สภ.ในสังกัด
 
ประชุม กต.ตร.จว.สุโขทัย

วันที่ 19 เม.ย.54 -
29 เม.ย. 54
ภ.จว.สุโขทัย ออกตรวจ
การทำงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชน

 

วันที่ 25 มี.ค. 54
ภ.จว.สุโขทัย จัดประชุม
กต.ตร.ประจำ
จังหวัดสุโขทัย
ที่ห้องประชุม
ภ.จว.สุโขทัย

         

คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๕๑

หัวข้อข่าวประจำวัน

่่่่่่่่่
Produced by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.จว.สุโขทัย