ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย      
           
         
   

พล.ต.ต.สมจิตร์   ทองแท่ง

ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

     
             
 

พ.ต.อ.นิกร เข็มทอง

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.นิคม สภาพพร

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย