ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย      
           
         
   

พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล

รรท.ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

     
             
 

พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

พ.ต.อ.สถาพร ศรีภิรมย์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย