ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย      
         
     
   

พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ

ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

     
             
   

พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.เผชิญ ตันศิริ

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

         
   

พ.ต.อ.สุขเกษม สุนทรวิภาต

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.ประมวล ยิ้มจันทร์

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

 

พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย